Chào hàng cạnh tranh

 

Hồ sơ mời thầu

 

Kiến thức đấu thầu

 

Luật đấu thầu

 • Hình thức và phương thức đấu thầu

  Hình thức và phương thức đấu thầu

  Hình thức và phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên số lượng nhà thầu tham […]

   
 • Vai trò với chủ đầu tư trong đấu thầu

  Vai trò với chủ đầu tư trong đấu thầu Thực hiện có hiệu quả yêu cầu về chất lượng công […]

   
 • Khái niệm đấu thầu

  Khái niệm đấu thầu

  Khái niệm đấu thầu Đấu thầu là một hình thức kinh doanh dựa vào tính chất cạnh tranh công khai […]

   
 

Luật đấu thầu

 

Soạn thảo hồ sơ thầu

 • Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu

  Dịch vụ và quy trình chỉ định thầu

  Quy trình chỉ định thầu thông thường đối với một gói thầu . Dịch vụ tư vấn đấu thầu của […]

   
 • Các trường hợp được chỉ định thầu

  Các trường hợp được chỉ định thầu

  Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân […]

   
 • Quy trình chỉ định thầu

  Quy trình chỉ định thầu

  1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 […]