Thẩm định đấu thầu

22 / Tháng Ba / 2014

Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho người có thẩm quyền hoặc ...

Đọc thêm...

du an oda

Hội thảo “Áp dụng thủ tục đấu thầu trong các dự án ODA”

27 / Tháng Hai / 2011

  Hội thảo nhằm hướng dẫn các thủ tục đấu thầu áp dụng trong các dự án ODA, nhằm cải thiện tình hình thực hiện dự án thông qua một quy trình quản lý đấu thầu hiệu quả hơnNgày 4/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý ...

Đọc thêm...

Giải quyết tình huống trong đấu thầu

22 / Tháng Ba / 2014

Thực tế hoạt động đấu thầu có rất nhiều vấn đề phát sinh, nhiều tình huống phức tạp xảy ra, trong khi đó tại văn bản luật về đấu thầu chưa có quy định cụ thể dự trù cho việc giải quyết tất cả các ...

Đọc thêm...