020506 fish

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?

23 / Tháng Bảy / 2014

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?   1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan ...

Đọc thêm...

bay

Bẫy trong thông báo mời thầu” – Hiện tượng cần được phê phán

18 / Tháng Bảy / 2014

Trong một cuộc đấu thầu rộng rãi quốc tế để cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng công trình xử lý nước thải thành phố, thông báo mời thầu (TBMT) được đăng liên tục 3 kỳ trên Báo Đấu thầu với ...

Đọc thêm...

du an oda

Hội thảo “Áp dụng thủ tục đấu thầu trong các dự án ODA”

27 / Tháng Hai / 2011

  Hội thảo nhằm hướng dẫn các thủ tục đấu thầu áp dụng trong các dự án ODA, nhằm cải thiện tình hình thực hiện dự án thông qua một quy trình quản lý đấu thầu hiệu quả hơn Ngày 4/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý ...

Đọc thêm...

30 / Tháng Sáu / 2014

 Ngày 21/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải ...

Đọc thêm...