tai-lieu-luat

Quy định chung và thỏa thuận khung về mua sắm tập trung.

15 / Tháng Tám / 2014

Quy định chung và thỏa thuận khung về mua sắm tập trung:   Quy định chung vMua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu ...

Đọc thêm...

bay

Bẫy trong thông báo mời thầu” – Hiện tượng cần được phê phán

18 / Tháng Bảy / 2014

Trong một cuộc đấu thầu rộng rãi quốc tế để cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng công trình xử lý nước thải thành phố, thông báo mời thầu (TBMT) được đăng liên tục 3 kỳ trên Báo Đấu thầu với ...

Đọc thêm...

du an oda

Hội thảo “Áp dụng thủ tục đấu thầu trong các dự án ODA”

27 / Tháng Hai / 2011

  Hội thảo nhằm hướng dẫn các thủ tục đấu thầu áp dụng trong các dự án ODA, nhằm cải thiện tình hình thực hiện dự án thông qua một quy trình quản lý đấu thầu hiệu quả hơn Ngày 4/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý ...

Đọc thêm...

viphamdauthau

Thông tin đấu thầu

30 / Tháng Sáu / 2014

 Ngày 21/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải ...

Đọc thêm...