Bài viết

Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước tại Nghị Định 63/2014/NĐ-CP
Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước tại Nghị Định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 30 tháng 10, 2015

Ưu đãi đối với đấu thầu trong nước[caption id="attachment_19272" align="aligncenter" width="600"] Thẩm định đấu thầu gọi" 0938188889[/caption] Đối với gói thầu mua sắm ...

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu tại nghị định 63/2014/NĐ-CP
Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu tại nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 02 tháng 11, 2015

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và người có ...

Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 22 tháng 10, 2015

Ưu đãi đối với hàng hóa trong nước Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng ...

Mở thầu có phải là bí mật?
Mở thầu có phải là bí mật?
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 07 tháng 1, 2015

Khi đề nghị với một số bên mời thầu để được tham dự lễ mở thầu và tiếp cận biên bản mở thầu, không ít lần phóng viên Báo Đấu thầu đã vấp phải sự từ chối, kể cả từ chối một ...

Quy định chung và thỏa thuận khung về mua sắm tập trung.
Quy định chung và thỏa thuận khung về mua sắm tập trung.
 • Đấu thầu rộng rãi
 • 15 tháng 8, 2014

Quy định chungMua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng ...

Tư vấn Dự án - Lập dự án Đầu tư
Tư vấn Dự án - Lập dự án Đầu tư
 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU
 • 16 tháng 10, 2009

Dịch vụ tư vấn dự án - lập dự án đầu tư của chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị sự an tâm về chất lượng và sự đảm bảo về pháp lý. Nội dung công việc các luật sư của chúng tôi tiến ...

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 22 tháng 10, 2015

Ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế [caption id="attachment_19272" align="aligncenter" width="600"] Thẩm định đấu thầu gọi" 0938188889[/caption] Đối với gói thầu cung cấp ...

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu: nguyên tắc ưu đãi tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu: nguyên tắc ưu đãi tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 22 tháng 10, 2015

Nguyên tắc ưu đãi  trong lựa chọn nhà thầu: Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP
 • Luật đấu thầu mới
 • 22 tháng 10, 2015

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu [caption id="attachment_19272" align="aligncenter" width="600"] Thẩm định đấu thầu gọi" 0938188889[/caption] Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự ...

Quy định Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tại Nghị Định 63
Quy định Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tại Nghị Định 63
 • Luật đấu thầu mới
 • 16 tháng 10, 2015

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 của Luật Đấu thầu. 2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu ...

Nghị đinh 63 về đấu thầu điều chỉnh gì?
Nghị đinh 63 về đấu thầu điều chỉnh gì?
 • Luật đấu thầu mới
 • 16 tháng 10, 2015

Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản ...

Thẩm định kế hoạch đấu thầu thế nào?
Thẩm định kế hoạch đấu thầu thế nào?
 • Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
 • 07 tháng 1, 2015

Trình tự thực hiện :1. Lập kế hoạch đấu thầu: Căn cứ dự án đầu tư, các yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ thi công, kế hoạch vốn . . . của các hạng mục thuộc dự án Chủ đầu tư lập kế ...

Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 • Kiến thức đấu thầu
 • 07 tháng 8, 2014

Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư   Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: o  Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ; o  Đáp ...

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
 • Kiến thức đấu thầu
 • 07 tháng 8, 2014

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư   1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ ...

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu
Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 07 tháng 8, 2014

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu 1. Tên gói thầu: Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 7, 2014

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?   1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập ...

Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư
Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 7, 2014

Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư:   Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: a) Quyết định phê duyệt dự án; b) Điều ước quốc tế, thỏa ...

Những quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
Những quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 7, 2014

Thời gian trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ...

Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu
Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu
 • Kiến thức đấu thầu
 • 23 tháng 7, 2014

Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu   1. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ ...

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Bài viết
 • 23 tháng 7, 2014

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu   I.        Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh ...

Danh mục

Loading...