Áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào đối vói thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc?

  • 30 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào đối vói thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc?
Áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào đối vói thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc?
Tại công văn số 3882/TCT-CS ngày 25/09/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 1009/CV-KV ngày 16/03/2009 của Công ty TNHH Kiến Vương về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc:


Tại điểm 2.11 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ- CP ngày 08/12/2008 của Cính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT hướng dẫn: “Bông, băng, gạc y tế, và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa  bệnh, chữa bệnh bvao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng;vắc-xin, sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền, vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
Tại công văn số 3488/BYT-HTC ngày 04/06/2009 của Bộ y tế có ý kiến như sau: “ … việc phân loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh dùng cho người, chế phẩm hỗn hợp Vitamin được phân biệt cụ thể như sau:


-         Thuốc ( bao gồm cả thành phẩm và nguyên liệu thuốc) phòng bệnh, chữa bệnh dùng cho người nằm trong danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam đều phải có sổ đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ y tế.


-         Các chế phẩm hỗn hợp Vitamin cóp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu do Cục quản lý Dược cấp khi nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuốc được phân loại là nguyên liệu sản xuất thuốc”.


-         Theo các hướng dẫn trên thì : thuốc thành phẩm và nguyên liệu làm thuốc (trừ thực phẩm chức năng) có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu do Cục quản lý Dược cấp khi nhập khẩu để phục vụ sản xuất thuốc được phân loại là nguyên liệu sản xuất thuốc, áp dụng thuế suất thuế GTGT5%.


 


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :