Áp dụng Luật đấu thầu đối với Dự án có vốn Nhà nước và Tư nhân

Áp dụng Luật đấu thầu đối với Dự án có vốn Nhà nước và Tư nhân

 Trong trường hợp dự án xây dựng mới có 40% vốn Nhà nước và 60% vốn tư nhân. Nhưng trong dự án ghi rõ chia làm 05 gói thầu 1,2,3,4,5 trong đó gói 1,2 sử dụng vốn Nhà nước còn gói 3,4,5 dùng vốn tư  nhân. Vậy gói 3,4,5 có phải tuân thủ Luật đấu thầu không?

 

            Nếu vẫn phải áp dụng theo Đ1 Luật đấu thầu mà Nhà đầu tư tư nhân muốn gói 3,4,5 phải chỉ định Nhà thầu thì mới đầu tư thì xử lý ra sao ?

Xử lý tình huống:

            Tình huống trên liên quan tới phạm vi điều chỉnh (Đ1) của Luật đấu thầu, gồm:

1.      Dự án sử dụng vốn Nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển

2.      Dự án sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

3.      Dự án sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước.

Như vậy việc có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không là xét theo dự án, chứ không xét theo gói thầu. Theo Đ6 (Luật đấu thầu) một Dự án có thể gồm 1 hoặc nhiều gói thầu.

      Trở lại với tình huống trên thì trong Dự án xây dựng mới có tỷ lệ vốn Nhà nước chiếm 40% tổng mức đầu tư nên theo Đ1 Luật đấu thầu và Đ2 NĐ85/CP Dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu do đó khi thực hiện phải tuân theo Luật đấu thầu.

      Trường hợp Nhà đầu tư tư nhân muốn dự án mà mình tham gia khi thực hiện không phải tuân theo Luật đấu thầu (mà chỉ định thầu theo ý muốn) thì Nhà đầu tư này cần chọn Dự án nào mà tỷ trọng vốn Nhà nước (trong tổng vốn hoặc tổng mức đầu tư) ít hơn 30%. Luật là do Quốc hội (cơ quan lập pháp) ban hành nên mọi người (kể cả Nhà đầu tư tư nhân) cũng cần tìm hiểu để không thực hiện sai./.

Ngày 03/02/2010

TS. Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật