Bổ sung dự toán thu ngân sách năm 2000 của Sở Địa chính nhà đất thành phố

  • 03 tháng 8, 2010
  • 124 lượt xem
  • 0 bình luận

Bổ sung dự toán thu ngân sách năm 2000 của Sở Địa chính nhà đất thành phố

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


94


Ký hiệu

2000/QĐ-UB

Ngày ban hành

22/08/2000

Người ký

PCT Hùynh Năm

Trích yếu

Bổ sung dự toán thu ngân sách năm 2000 của Sở Địa chính nhà đất thành phố

Cơ quan ban hành

UBND TP Đà Nẵng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD94UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :