Bổ sung Quyết định số 1730/2001/QĐ-UB ngày 14/6/2001 của UBND tỉnh về một số ưu đãi đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Phú Thọ

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Bổ sung Quyết định số 1730/2001/QĐ-UB ngày 14/6/2001 của UBND tỉnh về một số ưu đãi đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Phú Thọ

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1730


Ký hiệu

2002/QĐ-UB

Ngày ban hành

14/06/2002

Người ký

Nguyễn Hữu Điền

Trích yếu

Bổ sung Quyết định số 1730/2001/QĐ-UB ngày 14/6/2001 của UBND tỉnh về một số ưu đãi đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Phú Thọ

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Phú Thọ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD1730UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :