Bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận
Bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


200


Ký hiệu

2000/QĐ/BTC

Ngày ban hành

18/12/2000

Người ký

Phạm Văn Trọng

Trích yếu

Bãi bỏ mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU và Canada đối với một số mặt hàng

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD200BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :