Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 76 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


20


Ký hiệu

2000/QĐ-BTC

Ngày ban hành

21/02/2000

Người ký

Phạm Văn Trọng

Trích yếu

Ban hành biểu mức thu phí, lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD20BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :