Ban hành Bảng giá tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn TPĐN

  • 28 tháng 7, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành Bảng giá tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn TPĐN
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


67


Ký hiệu

2001/QĐ-UB

Ngày ban hành

05/06/2001

Người ký

PCT Huỳnh Năm

Trích yếu

Ban hành Bảng giá tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn TPĐN

Cơ quan ban hành

UBND TP Đà Nẵng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD67UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :