Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn TP. Cần Thơ.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 55 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn TP. Cần Thơ.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


32


Ký hiệu

2005/QĐ-UB

Ngày ban hành

05/04/2005

Người ký

Võ Thanh Tòng

Trích yếu

Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Cơ quan ban hành

UBND TP Cần Thơ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD32UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :