Ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1655


Ký hiệu

1998/QĐ-BTM

Ngày ban hành

25/12/1998

Người ký

Lương Văn Tự

Trích yếu

Ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Thương mại

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD1655BTM.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :