Ban hành mức thu phí đối với xe máy qua cầu Mỹ Thuận quốc lộ 1A

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
Ban hành mức thu phí đối với xe máy qua cầu Mỹ Thuận quốc lộ 1A
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


180


Ký hiệu

2000/QĐ/BTC

Ngày ban hành

13/11/2000

Người ký

Vũ Văn Ninh

Trích yếu

Ban hành mức thu phí đối với xe máy qua cầu Mỹ Thuận quốc lộ 1A

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD180BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :