Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

  • 28 tháng 7, 2010
  • 104 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực





 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >










































































Số văn bản


1


Ký hiệu

2000/QĐ-BCN

Ngày ban hành

11/01/2000

Người ký

Lê Huy Côn

Trích yếu

Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

Cơ quan ban hành

Bộ Công nghiệp

Phân loại

Quyết định















 
Tệp đính kèm



QD1BCN.rtf









"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :