Ban hành qui chế Quỹ Hỗ trợ đầu tư&xúc tiến thương mại

  • 28 tháng 7, 2010
  • 70 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành qui chế Quỹ Hỗ trợ đầu tư&xúc tiến thương mại

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3456


Ký hiệu

2003/QĐ-UB

Ngày ban hành

13/10/2003

Người ký

Phạm Văn Đấu

Trích yếu

Ban hành qui chế Quỹ Hỗ trợ đầu tư&xúc tiến thương mại

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Vĩnh Long

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD3456UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :