- Ban hành qui định thu phí sử dụng đường bộ tuyến Ai Nghĩa - Quảng Huế Quốc lộ 14B thuộc huyện Đại Lộc

  • 28 tháng 7, 2010
  • 94 lượt xem
  • 0 bình luận
- Ban hành qui định thu phí sử dụng đường bộ tuyến Ai Nghĩa - Quảng Huế Quốc lộ 14B thuộc huyện Đại Lộc
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


28


Ký hiệu

QĐ-UB

Ngày ban hành

15/05/1999

Người ký

Vũ Ngọc Hoàng

Trích yếu

- Ban hành qui định thu phí sử dụng đường bộ tuyến Ai Nghĩa - Quảng Huế Quốc lộ 14B thuộc huyện Đại Lộc

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Quảng Nam

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD28UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :