Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 78 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


52


Ký hiệu

1999/NĐ-CP

Ngày ban hành

08/07/1999

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND52CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :