Ban hành Quy chế tổ chức huy động,quanrl ý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn

  • 28 tháng 7, 2010
  • 80 lượt xem
  • 0 bình luận

Ban hành Quy chế tổ chức huy động,quanrl ý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


24


Ký hiệu

1999/NĐ-CP

Ngày ban hành

16/04/1999

Người ký

Phan Văn Khải

Trích yếu

Ban hành Quy chế tổ chức huy động,quanrl ý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định 
Tệp đính kèmND24CP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :