ban hành “Quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

ban hành “Quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


27


Ký hiệu

2001/QĐ-UB

Ngày ban hành

21/06/2001

Người ký

Đoàn Bá Nhiên

Trích yếu

ban hành “Quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD27UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :