Bảng giá mua tối thiểu đối với những mặt hàng NK không thuộc danh mục mặt hàng NN quản lý giá tính thuế

  • 28 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận
Bảng giá mua tối thiểu đối với những mặt hàng NK không thuộc danh mục mặt hàng NN quản lý giá tính thuế
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


177


Ký hiệu

QĐ-TCHQ

Ngày ban hành

14/03/2001

Người ký

Lê Mạnh Hùng

Trích yếu

Bảng giá mua tối thiểu đối với những mặt hàng NK không thuộc danh mục mặt hàng NN quản lý giá tính thuế

Cơ quan ban hành

Tổng cục Hải quan

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD177TCHQ01.rtf
QD177TCHQ02.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :