Của Hội đồng nhân dân thành phố Về kế hoạch sử dụng đất năm 2004. qui hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 76 lượt xem
  • 0 bình luận

Của Hội đồng nhân dân thành phố Về kế hoạch sử dụng đất năm 2004. qui hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


46


Ký hiệu

2004/NQ-HĐ

Ngày ban hành

09/01/2004

Người ký

Võ Văn Cương

Trích yếu

Của Hội đồng nhân dân thành phố Về kế hoạch sử dụng đất năm 2004. qui hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010.

Cơ quan ban hành

HĐND TP Hồ Chí Minh

Phân loại

Nghị quyết 
Tệp đính kèmNQ46HĐ.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :