Các trường học có hoạt động cung cấp suất ăn cho học sinh thì có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ?

  • 30 tháng 7, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn thì tiền ăn cũng thuộc đối tượng không chịu thuế....
CĂN CỨ PHÁP LUẬT:


-         Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;


-         Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;


-         Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;


-         Công văn số 1388/TCT-CS ngày 16/4/2009 Tổng cục thuế trả lời công văn số 606/CT-TTHT ngày 09/3/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho các trường học,


LUẬT SƯ TƯ VẤN:


Tại Công văn số 1388/TCT-CS ngày 16/4/2009 Tổng cục thuế trả lời công văn số 606/CT-TTHT ngày 09/3/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho các trường học, như sau:


Tại điểm 13, Mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định hàng hóa, dịch vụ sau đây thuộc diện không chịu thuế GTGT:P


“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy mua, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.


Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn thì tiền ăn cũng thuộc đối tượng không chịu thuế”.


Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì việc thu tiền ăn của cơ sở dạy học các cấp nêu trên thuộc diện không chịu thuế GTGT. Do vậy cơ sở dạy học không phải tính thuế GTGT đầu ra, đồng thời cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào do cơ sở kinh doanh khác cung cấp về lương thực, thực phẩm.


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :