Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu

Thẩm định kế hoạch đấu thầu thế nào?
Thẩm định kế hoạch đấu thầu thế nào?
  • Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
  • 07 tháng 1, 2015

Trình tự thực hiện :1. Lập kế hoạch đấu thầu: Căn cứ dự án đầu tư, các yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ thi công, kế hoạch vốn . . . của các hạng mục thuộc dự án Chủ đầu tư lập kế ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật