Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong Giao thông vận tải

  • 28 tháng 7, 2010
  • 135 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong Giao thông vận tải

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


23


Ký hiệu

2002/CT-BGTVT

Ngày ban hành

03/12/2002

Người ký

Bộ trưởng: Đào Đình Bình

Trích yếu

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong Giao thông vận tải

Cơ quan ban hành

Bộ Giao thông vận tải

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT23BGTVT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :