Chỉ thị về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước

  • 28 tháng 7, 2010
  • 107 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

08/01/1982

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Chỉ thị về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD2CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :