Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

  • 28 tháng 7, 2010
  • 75 lượt xem
  • 0 bình luận
Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1


Ký hiệu

BYT-CT

Ngày ban hành

02/02/1991

Người ký

Phạm Song

Trích yếu

Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Cơ quan ban hành

Bộ Y tế

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT1BYT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :