Chỉ thị về cho vay mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận
Chỉ thị về cho vay mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


5


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

01/01/1975

Người ký

Tạ Hoàng Cơ

Trích yếu

Chỉ thị về cho vay mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT5NHNN.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :