Chỉ thị về những công việc cần làm để thực hiện Nghị định số 43-CP ngày 22-06-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận
Chỉ thị về những công việc cần làm để thực hiện Nghị định số 43-CP ngày 22-06-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


215


Ký hiệu

TTg

Ngày ban hành

07/05/1994

Người ký

Trần Đức Lương

Trích yếu

Chỉ thị về những công việc cần làm để thực hiện Nghị định số 43-CP ngày 22-06-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT215TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :