Chỉ thị về phương hướng gọi vốn đầu tư nước ngoài

  • 28 tháng 7, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về phương hướng gọi vốn đầu tư nước ngoài

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


163


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

12/06/1989

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Chỉ thị về phương hướng gọi vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT163CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :