Chỉ thị về tăng cường kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà nước trong các đơn vị kinh tế quốc doanh

  • 28 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận
Chỉ thị về tăng cường kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà nước trong các đơn vị kinh tế quốc doanh
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


21


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

19/01/1990

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà nước trong các đơn vị kinh tế quốc doanh

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT21CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :