Chỉ thị về tăng cường quản lý đơn giá, dự toán xây lắp các công trình xây dựng cơ bản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 74 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về tăng cường quản lý đơn giá, dự toán xây lắp các công trình xây dựng cơ bản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


167


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

01/01/1984

Người ký

Tố Hữu

Trích yếu

Chỉ thị về tăng cường quản lý đơn giá, dự toán xây lắp các công trình xây dựng cơ bản

Cơ quan ban hành

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT167CTHĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :