Chỉ thị về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 57 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


8


Ký hiệu

1998/CT

Ngày ban hành

01/01/1998

Người ký

Nguyễn Công Tạn

Trích yếu

Chỉ thị về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT8TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :