Chỉ thị về việc thi hành Luật đất đai

  • 03 tháng 8, 2010
  • 72 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về việc thi hành Luật đất đai

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


60


Ký hiệu

HĐBT

Ngày ban hành

14/04/1988

Người ký

Võ Văn Kiệt

Trích yếu

Chỉ thị về việc thi hành Luật đất đai

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT60TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :