Chỉ thị về việc thu hồi nhà ở thuê hoặc mua lại của Nhà nước trong trường hợp di chuyển đi nơi khác

  • 03 tháng 8, 2010
  • 58 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về việc thu hồi nhà ở thuê hoặc mua lại của Nhà nước trong trường hợp di chuyển đi nơi khác

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


264


Ký hiệu

TTg

Ngày ban hành

05/08/1975

Người ký

Đỗ Mười

Trích yếu

Chỉ thị về việc thu hồi nhà ở thuê hoặc mua lại của Nhà nước trong trường hợp di chuyển đi nơi khác

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT264TTG.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :