Chỉ thị về việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng

  • 28 tháng 7, 2010
  • 18 lượt xem
  • 0 bình luận
Chỉ thị về việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng




 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >










































































Số văn bản


6


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

01/01/1985

Người ký

Nguyễn Duy Gia

Trích yếu

Chỉ thị về việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng

Cơ quan ban hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phân loại

Chỉ thị















 
Tệp đính kèm



CT6NHNN.rtf









"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo Chinhphu.vn

  • TAG :