Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


51


Ký hiệu

CT

Ngày ban hành

01/01/1992

Người ký

Trần Đức Lương

Trích yếu

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Cơ quan ban hành

Hội đồng Bộ trưởng

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT51HĐBT.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :