Chỉ thị về việc tổng kết 5 năm thực hiện Luật đất đai đối với mặt nước nuôi trồng thủy hải sản

  • 03 tháng 8, 2010
  • 103 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về việc tổng kết 5 năm thực hiện Luật đất đai đối với mặt nước nuôi trồng thủy hải sản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


5


Ký hiệu

1998/CT/BTS

Ngày ban hành

11/03/1998

Người ký

Nguyễn Ngọc Hồng

Trích yếu

Chỉ thị về việc tổng kết 5 năm thực hiện Luật đất đai đối với mặt nước nuôi trồng thủy hải sản

Cơ quan ban hành

Bộ Thủy sản

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT5BTS.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :