Chỉ thị về việc triển khai dự án đầu tư tàu đánh cá vùng khơi bằng vốn tín dụng ưu đãi kế hoạch năm 1997

  • 28 tháng 7, 2010
  • 75 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về việc triển khai dự án đầu tư tàu đánh cá vùng khơi bằng vốn tín dụng ưu đãi kế hoạch năm 1997

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3


Ký hiệu

3-CT/KHĐT

Ngày ban hành

06/03/1997

Người ký

Tạ Quang Ngọc,Tạ Quang NgÔc

Trích yếu

Chỉ thị về việc triển khai dự án đầu tư tàu đánh cá vùng khơi bằng vốn tín dụng ưu đãi kế hoạch năm 1997

Cơ quan ban hành

Bộ Thủy sản

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT3BTS.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :