Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


11


Ký hiệu

2001/CT-TTG

Ngày ban hành

15/05/2001

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT11TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :