Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh- Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh.
Chào hàng cạnh tranh- Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh.
  • Chào hàng cạnh tranh
  • 15 tháng 7, 2014

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 hình thức lựa chọn nhà ...

Trình tự thực hiện đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh
Trình tự thực hiện đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh
  • Chào hàng cạnh tranh
  • 14 tháng 4, 2010

 Đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh a) Trình tự thực hiện:             Bước 1: Chuẩn bị cho đấu thầu  - Chủ đầu tư (Sở GD&ĐT) chuẩn bị hồ sơ theo quy định trình Sở KH&ĐT, ...

Thủ tục mua bán trang thiết bị văn phòng theo hình thức chào giá cạnh tranh?
Thủ tục mua bán trang thiết bị văn phòng theo hình thức chào giá cạnh tranh?
  • Chào hàng cạnh tranh
  • 14 tháng 4, 2010

 Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa 1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp có đủ các điều kiện sau đây: a) Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng; b) Nội dung mua ...

Thủ tục và trình tự về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá của dự án đầu tư
Thủ tục và trình tự về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá của dự án đầu tư
  • Chào hàng cạnh tranh
  • 14 tháng 4, 2010

Thủ tục và trình tự về chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá của dự án đầu tư  ●  Hồ sơ gồm (phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu có giá trị từ 01 tỷ đồng ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật