Chi nhánh kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn mang tên công ty mẹ

  • 30 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Trường hợp chi nhánh kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn mang tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty mẹ?
Công ty của chúng tôi ở Hà Nội và có chi nhánh tại TP HCM vậy trường hợp chi nhánh kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn mang tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty mẹ?


1. Cơ sở pháp lý-         Thông tư số 120/2002/TT- BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn


-         Thông tư số 32/2007/TT- BTC ngày 9/04/2007


-         Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thuế GTGT đầu vào và được khấu trừ  1. 2. Luật sư tư vấn


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.7 mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT- BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý thanh toán tiền phải là:  …… hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn”.


Căn cứ Điểm 1.2.c Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT- BTC ngày 9/04/2007 và Điểm 1.2.c Mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thuế GTGT đầu vào và được khấu trừ


Theo đó trường hợp chi nhánh Công ty bạn tại TP HCM kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn mang tên địa chỉ, mã số thuế của công ty mẹ thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn này Chi nhánh không được khấu trừ và toàn bộ giá trị của những hóa đơn này cũng không được tính là chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế: dichvu@bacvietluat.vn - 01687696666

  • TAG :