Chia nhỏ gói thầu có được không?

 Chia nhỏ gói thầu có được không?Đơn vị Tôi có nhu cầu mua sắm một số loại trang thiết bị nghe nhìn gồm nhiều chủng loại vật tư khác nhau như Tivi, Đàn, Máy ảnh… Theo Luật Đấu thầu thì phải áp dụng hình thức chào hàng canh tranh. Nhưng trên thực tế không có Doanh nghiệp nào có đủ tất cả các mặt hàng trên để tham gia Dự chào hàng cạnh tranh. Xin hỏi trong trường hợp này có được chia lẻ từng chủng loại mặt hàng ra để chào hàng không? Nếu chia nhỏ mà giá trị mỗi chủng loại (hoặc nhóm chủng loại) vật tư < 100 triệu thì áp dụng chỉ định thầu làm như vậy có đúng không?

(Trần Trung Tính - Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trả lời:

Việc chia Dự án thành các gói thầu là thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư khi xem xét, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. Tuy nhiên tại điều 6 Luật Đấu thầu khi phân chia Dự án thành các gói thầu cần căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ của Dự án và có quy mô gói thầu hợp lý.

Như vậy nếu khi thực hiện kế hoạch đấu thầu không thành công hoặc có cơ sở về tính không khả thi của kế hoạch đấu thầu thì Chủ đầu tư báo cáo đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, cho ý kiến điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (có thể về giá gói thầu, về thời gian thực hiện hợp đồng, về qui mô gói thầu…)

Trở lại tình huống bạn nêu ra thì cũng không cần thiết phải đề nghị điều chỉnh lại kế hoạch đấu thầu mà nên nghiên cứu để áp dụng khoản 4, Điều 6 Luật đấu thầu. Theo đó, vì gói thầu gồm những thiết bị riêng biệt, nhà thầu chào hàng đầy đủ theo HSMT thì không đủ sức, mà phải liên danh liên kết thì có thể chi phí tăng thêm và chưa chắc thống nhất được. Đối với trường hợp này trong HSMT nên cho phép nhà thầu tham gia theo hai cách:

-         Chào riêng cho từng loại thiết bị (nếu nhà thầu chuyên cung cấp một vài loại thiết bị)

-         Chào hàng cho toàn bộ các thiết bị ( nếu nhà thầu đủ khả năng cung cấp)

Bằng cách này nhà thầu nhỏ và nhà thầu lớn đều có cơ hội tham gia làm tăng tính cạnh tranh, mang lại hiệu quả trong mua sắm chứ không nhất thiết phải chia mỗi thiết bị là một gói thầu để “mang tiếng” là cố tình chia nhỏ để chỉ định thầu, khó thuyết phục đơn vị thẩm định kế hoạch đấu thầu và người quyết định như khi xem xét phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Khi áp dụng theo cách trên bạn cần tham khảo Nghị định 85/CP để hiểu thêm các nội dung liên quan./.

Ngày 04/02/2010

TS.Nguyễn Việt Hùng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật