Dịch vụ tư vấn Tách Công ty của công ty Bắc Việt Luật

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại ; chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Dịch vụ tư vấn tách công ty của chúng tôi sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.

 

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tách công ty:

·       Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty;

·       Tư vấn phương án sử dụng lao động.

·       Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

·       Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty

·       Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

·       Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

·       Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;

·       Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

·       Danh sách thành viên/cổ đông;

·       Điều lệ công ty

·       Các tài liệu cần thiết khác;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

·       Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

·       Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

·       Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên Công ty Luật - Bắc Việt Luật để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

·       Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

·       Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN có mặt cùng nhân viên Công ty Luật - Bắc Việt Luật để ký nhận Dấu)

·       Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty;

4. Cam kết dịch vụ sau thành lập công ty:

·       Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

·       Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

·       Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại trụ sở công ty Luật - Bắc Việt Luật;

·       Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo…..

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật