Chính sách đấu thầu

Thông tư- THÔNG TƯ   Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Thông tư- THÔNG TƯ Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
  • Chính sách đấu thầu
  • 16 tháng 7, 2014

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 21/2010/TT-BKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010   THÔNG TƯ Quy định chi tiết về thẩm định ...

Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định về việc đấu thầu...
Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định về việc đấu thầu...
  • Chính sách đấu thầu
  • 15 tháng 7, 2014

BỘ TÀI CHÍNH   Số: 68/2012/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2012     THÔNG TƯ Quy định việc đấu thầu để mua sắm ...

Tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà thầu
Tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị định về lựa chọn nhà thầu
  • Chính sách đấu thầu
  • 22 tháng 3, 2014

Ngày 25/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chính thức có Công văn số 1007/BKHĐT-QLĐT gửi tới các Bộ, ban, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật