Chính sách thuế đối với lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam

  • 26 tháng 7, 2010
  • 64 lượt xem
  • 0 bình luận

Tại công văn số 1141/TCT- HTQT ngày 30/03/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 531/CT/CT&HT ngày 13/3/2009 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc  hướng dẫn chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc( Hiệp định thuế), tổng cục Thuế có  ý kiến như sau:
Tại công văn số 1141/TCT- HTQT ngày 30/03/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 531/CT/CT&HT ngày 13/3/2009 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc  hướng dẫn chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc( Hiệp định thuế), tổng cục Thuế có  ý kiến như sau:


- Khoản 3, Điều 11 lãi tiền cho vay của Hiệp định thuế quy định:” Mặc dù đã có những quy định tại khoản 2, lãi tiền cho vay phát sinh tại một Nước kí kết và trả cho Chính Phủ của Nước kí kết kia bao gồm cả các cơ quan chính quyển cơ sở và chính quyền địa phương tại Nước đó, trả cho Ngân hàng trung ương của Nước kí kết kia sẽ được miễn thuế tại Nước kí kết thứ nhất”


- Khoản 4b.(li), Điều 11( Lãi tiền cho vay) của hiệp định thuế quy định một trong những “ Ngân hàng Trung ương” của Hàn Quốc là “ ngân hàng xuất- nhập khẩu Hàn Quốc, ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc và cơ sở tài chính khác thực hiện các chức năng có tính chất chính Phủ như được quy định chi tiết và được thỏa thuận trong các công hàm trao đổi giữa các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước ký kết”


Theo quy định nêu trên, lãi từ tiền cho vay phát sinh tịa Việt Nam của Ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc chỉ được miễn thuế tại Việt Nam nếu ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc thực hiện các chức năng có tính chất Chính phủ như được quy định chi tiết và được thỏa thuận trong cá công hàm trao đổi giữa các nhà chức trách có thẩm quyền của hai nước ký kết.


Hiện nay, Tổng cục thuế tại Việt Nam và tổng cục Thuế Hàn Quốc chưa có thỏa thuận song phương nào liên quan đến lãi tiền cho vay của ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc theo Hiệp định thuế. Do đó,thu nhập từ lãi tiền cho vay ngân hàng Phát Triển Hàn Quốc thu được sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam.


 


 


 


"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :