Cho phép Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại thị xã đặc khu Xay Xổm Bun CHDCND Lào

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận

Cho phép Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại thị xã đặc khu Xay Xổm Bun CHDCND Lào

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


40


Ký hiệu

2001/QĐ-UB

Ngày ban hành

13/06/2001

Người ký

Đỗ Hoàng Ân

Trích yếu

Cho phép Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống nước sạch tại thị xã đặc khu Xay Xổm Bun CHDCND Lào

Cơ quan ban hành

UBND TP Hà Nội

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD40UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :