Chứng chỉ đấu thầu

  • Bài viết
  • 09 tháng 6, 2011
  • 144 lượt xem
  • 0 bình luận
Cơ sở pháp lý


 
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005 của Quốc hội, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, Thông tư số 10/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
MDTI - DAVILAW được công nhận là cơ sở đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu của Vụ Quản lý Đấu thầu (Nay là Cục Quản lý Đấu thầu) Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Mục tiêu


 
Với mục tiêu chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cho những cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu cụ thể như: thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu theo tinh thần của Luật Đấu thầu và các quy định có lien quan, đông thời giúp các cơ quan đơn vị nâng cao năng lực quản lý hoạt động đấu thầu đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầuMDTI - DAVILAW trong thời gian qua đã liên tục tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho hàng nghìn học viên là các cán bộ làm công tác đấu thầu trong các đơn vị trên phạm vi cả nước. Qua đó MDTI - DAVILAW đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu có uy tín, đã được nhiều cơ quan đơn vị lựa chọn làm đối tác thương xuyên và tin cậy. Với hệ thống chuyên gia được đào tạo bài bản kết hợp với kinh nghiệp thực tiễn đông thời đã và đang công tác trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đấu thầu chúng tôi luôn là địa chỉ tin cậy đề cơ quan đơn vị lựa chọn.
 

Từ khóa: Đào tạo đấu thầuChứng chỉ đấu thầu; nghiệp vụ đấu thầu; thẩm định đấu thầu; đào tạo đấu thầu nâng cao; đấu thầu xây lắp; đấu thầu mua sắm hàng hóa; nhà thầu; dao tao dau thau; chung chi dau thau; nghiep vu dau thau; tham dinh dau thau; dao tao dau thau nang cao; dau thau xay lap; dau thau mua sam hang hoa; nha thau

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...