Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thường gắn liền với các thay đổi về cơ cấu sở hữu và hoại hình doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp cũng gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức và quy chế quản trị doanh nghiệp và nhiều thay đổi khác đòi hỏi doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và người lao động cần phải thích ứng. Đến với Luật Bắc việt , Quý khách sẽ được cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp như sau:
* Tư vấn cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần:
o Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
o Tư vấn lập phương án cổ phần hóa và phương án hoạt động sau cổ phần hóa
o Tư vấn xây dựng điều lệ công ty cổ phần mới
o Tư vấn phương án bán đấu giá cổ phiếu ra bên ngoài
o Tư vấn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
* Ngoài dịch vụ tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Luật Bắc việt còn cung cấp dịch vụ chuyển đổi hình thức các doanh nghiệp khác sang hình thức công ty cổ phần, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần...
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật