Công điện của TTg về chuẩn bị thực hiện các luật thuế mới

  • 28 tháng 7, 2010
  • 21 lượt xem
  • 0 bình luận
Công điện của TTg về chuẩn bị thực hiện các luật thuế mới
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


1530


Ký hiệu

KTTH

Ngày ban hành

26/12/1998

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Công điện của TTg về chuẩn bị thực hiện các luật thuế mới

Cơ quan ban hành

Văn phòng Chính phủ

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH1530VPCP.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :